Skelná huť

S místy, kde se hluboké lesy náhle otevírají a široké louky už jen zasvěceným pozorovatelům vyjeví příběhy dob dávno minulých, kdy tu žili lidé, míváme spojenou především Šumavu. Brdy jsou takovou malou Šumavou i v tomto případě. Název několikahektarového bezlesí pod vrchem Brdce dává tušit, že tu lidé nejen žili, ale zejména pracovali. Skelná huť tu totiž doopravdy stávala.

Skelná huť

Její příběh je spojen se silnou vichřicí v roce 1749 a jménem Tobiáše Matěje Adlera z Hutí pod Třemšínem, který po ní využil množství palivového dřeva z polomů a na Mansfeldově panství vybudoval prosperující podnik vyrábějící křehký průhledný materiál. Nakonec, tomuto místu se údajně říkávalo také Adlerův les. Pece tu vyhasly v roce 1783 a Adlerovy hutě přesídlily na Šumavu. Materiál, který tu zbyl, byl použit ke stavbě hájovny. Ani tu tu ale dnes nehledejte. Po vstupu vojáků do Brd za první republiky vzala za své i ta.

Zůstala tu jen studna na rozcestí, malý rybníček a seník u cesty k Pilskému rybníku a na Obecnici. Na západ směrem k nejbližší osmistovce se rozkládá ohrada s velkým krmelcem, kde bývá zejména v zimě umístěna vysoká zvěř. Budete-li mít štěstí, podaří se vám ji zahlédnout přímo z cesty. Botanikovo srdce pak zaplesá při pohledu na mohutnou douglasku bujně rostoucí hned naproti seníku.

Rozcestí na Skelné huti

Romantiky sem ale táhne už jen genius loci. Místo, kde se na podzim před poutníkem ze zeleně tmavých smrčin vynoří barevné koruny v alejích podél cest kontrastující nejen s okrajem lesa, ale i s loukami zbarvenými podle období od zelené přes žlutou až do hnědé, musí zanechat v paměti stopu. Celý obraz pak orámuje výhled na vrcholky kopců vyrýsované nad korunami stromů na jihovýchodě.

Rozcestí na Skelné huti

Louky Skelné huti se před vámi otevřou nejsnáze po zdolání 2,5 kilometru dlouhého stoupání z Lázu, během nějž minete stejnojmennou vodní nádrž. Přímo přes Skelnou huť vede modrá turistická trasa z Obecnice přes Třemošnou, kolem Pilské vodní nádrže do Nepomuku. Připojit se na ni můžete například ze Slaninské cesty, která vede z Kozičína kolem hájovny U Slaniny s menší obůrkou. Tady na vysokou narazíte mnohem snáze než na Skelné huti. Zdatnější cyklisté nebo cykloturisté to odsud nemají daleko k osmistovkám. Za zajímavým výhledem se vyplatí vyšlapat na Prahu a Malý Tok nebo Brdce a dlouhá štreka to není ani na nejvyšší brdskou horu Tok.


Odkazy a zdroje:

Skelná huť (Brdy) – Wikipedie

Brdy – stránky milovníků brdských hvozdů – Skelná Huť

Objevujte Brdy s námi: bývalá osada Skelná Huť u Lázu.. – ObjevBrdy.cz

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *