Zámeček Roželov

Červená turistická stezka z Hvožďan mírně stoupá směrem k Třemšínu. Až na jeho vrchol sice turisty z obce vzdálené 10 km jižně od Rožmitálu pod Třemšínem nedovádí, ale na okraji brdského hvozdu je provádí kolem zámečku Roželov, stavby s bohatou minulostí, chudou přítomností (r. 2017) a, zdá se, snad bohatou budoucností.

Pohled na zámeček Roželov z anglického parku, stav v předjaří 2017

Pohled na zámeček Roželov z anglického parku, stav v předjaří 2017

Historie dnes veřejnosti nepřístupného zámku se začala psát v polovině 19. století. V roce 1852 tu byla vybudována myslivna, ke které se o 47 let později přistavěla kaple. Nic pak nebránilo tomu, aby Roželov mohl sloužit jako letní sídlo pražských arcibiskupů.

Další zajímavé epizody byly do příběhu této stavby vepsány v polovině století dvacátého. Bez zajímavosti není už to, že tudy procházela demarkační linie oddělující vítězné armády v roce 1945.

Pohled z východu, stav v předjaří 2017

Pohled z východu, stav v předjaří 2017

Obdélníkový zámeček se třemi rizality a východním průčelím zdobeným litinovými znakovými deskami se v padesátých letech stal nedobrovolným domovem vůdčích osobností českých katolíků. Roželov je v této době spojován především se jmény kardinála (tehdy arcibiskupa) Josefa Berana, Františka Hály či Jana Šrámka, předsedy exilové vlády Československa v Londýně. Později zámeček sloužil jako rekreační středisko a nedaleko budovy byl vybudován chatkový pionýrský tábor s koupalištěm.

Litinové znakové desky na fasádě zámku, stav v předjaří 2017

Litinové znakové desky na fasádě zámku, stav v předjaří 2017

Při vyhlášení CHKO Brdy v roce 2016 byl roželovský zámek v dosti dezolátním stavu. Kdysi anglický park v jeho okolí, kolem nějž turisté přicházejí, šlo spíše jen tušit. Jaká to je škoda, ukazují staré fotografie nádherné zahrady například na webu prostor-ad.cz nebo Brdy.info. Vzrostlé douglasky, borovice, duby či jedle i malé jezírko tu však stále jsou a obnova parku tak není nemožná.

Po církevních restitucích se zámeček Roželov vrátil do rukou Arcibiskupství pražského. To se zde prakticky okamžitě pustilo do rekonstrukce budov i úprav zanedbaného parku, po kterých kromě turistů volal například i Václav Burle na svém blogu.

Jezírko v zámeckém parku, stav v předjaří 2017

Jezírko v zámeckém parku, stav v předjaří 2017

Název zámečku Roželov se může zdát zavádějící. Leží přece nad obcí, kterou značky u vjezdu a výjezdu nazývají Mýta. Oficiálně jde o místní část části obce Hvožďany, která již název Roželov nese. Narozdíl od roželovské návsi, v Mýtech snadno zaparkujete a k zámečku vás dovede i pohodlnější asfaltová cesta, která dále pokračuje do třemšínských lesů. Vycházka sem je vhodná i pro pohybově málo zdatné, neboť mírné stoupání k zámeckému parku není delší než půl kilometru.Odkazy a zdroje:

Zámeček Roželov na PřírodaČeska.cz

Arcibiskupský zámeček Roželov/Mýta na Burle.blog.cz

Hvožďany na Brdy.info

Zámek: Roželov na soupispamatek.cz

Roželov, arcibiskupský zámeček na prostor-ad.cz

Roželov na cs.wikipedia.org

Josef Beran na cs.wikipedia.org

Prozatímní státní zřízení na cs.wikipedia.org

Církev chce tisíce hektarů ve vojenském újezdu Brdy. Může dojít na soud: http://praha.idnes.cz/cirkevni-restituce-brdske-lesy-d3i-/praha-zpravy.aspx?c=A140418_2057570_praha-zpravy_bur

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *