Vodní hamr Dobřív

Vodní hamr, kolem nějž vede dálková cyklotrasa číslo 3

Vodní hamr, kolem nějž vede dálková cyklotrasa číslo 3

V Dobřívě u Rokycan můžete navštívit jednu z nejzajímavějších technických památek v západních Čechách. U říčky Klabavy zde byl v 16. století vystavěn vodní hamr. V českých zemích bylo typické využívání síly vodních toků v mlýnech a později v elektrárnách, ale co proboha může být vodní hamr? Jedná se o kovací stroj, který se v našich končinách začal objevovat ve 14. století.

Vodní hamr v Dobřívě je unikátní a dosud funkční technickou památkou. Jeho vybavení pochází z 19. století. Během své historie zažil vyplenění Švédy i řadu požárů. Zděnou se jeho budova stala až v 18. století. Roku 1963 byl zahrnut mezi státem chráněné technické památky a od roku 1971 jej spravuje rokycanské Muzeum Dr. Bohuslava Horáka.

Vodní Hamr v Dobřívě u Huťského rybníka

Vodní Hamr v Dobřívě u Huťského rybníka

V dobřívském hamru tak dnes uvidíte živou expozici kovářského řemesla, včetně ukázek kovářské práce či překování a přeostření ručního nářadí. Zároveň zde můžete projít „zrychleným kurzem“ kovářského řemesla, po jehož absolvování dokonce dostanete „výuční list“. Vždy třetí sobotu v květnu se zde koná tradiční Hamernický den, akce spojená se soutěží pro kovářské učně a studenty středních škol „Dobřívský cvoček“.

Hamr najdete v Dobřívě snadno. Od návsi k němu vedou ukazatele. Jeho budova stojí pod hrází Huťského rybníka, v místech, kde do obce vtéká Klabava. Přímo kolem hamru vede dálková cyklotrasa číslo 3. Motorový dopravní prostředek můžete nechat zaparkovaný v uličce vedoucí podél Klabavy.

Od roku 2017 prochází tato významná technická památka celkovou revitalizací. Ta by měla být ukončena v závěru roku 2019, ale pro případ, že by se rekonstrukce protáhla, je vhodné sledovat přímo stránky Muzea Dr. Bohuslava Horáka.

Interiér vodní hamru, zdroj: zcm.cz

Interiér vodní hamru, zdroj: zcm.cz

Bezbariérový Vodní hamr Dobřív má otevřeno od dubna do října vždy od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. Prohlídky začínají každou celou hodinu, ta poslední tedy v 16 hodin. Základní vstupné činí 60,- Kč. Děti, senioři a studenti odejdou lehčí o 30,- Kč. Rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti vyjde na 130,- Kč.

Aktuální dění na hamru můžete sledovat na jeho facebookovém profilu či webových stránkách.

Za spolupráci na textu a zapůjčení fotografií děkujeme paní Wenigové a Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *