Klobouček je nově přírodní rezervací

Další maloplošné chráněné území bylo vyhlášeno v dříve vojenské části Brd. Nenapádný vrch Klobouček je nově přírodní rezervací. Tento stupeň ochrany si tu zaslouží zejména starobylé bučiny obklopující majestátní skalní útvar, z nějž se mimochodem nabízí nádherný výhled.

Vyhlídka z Kloboučku

Vyhlídka z Kloboučku

Bohatá bučina…

Klobouček je nenápadný vrchol na úbočí Toku, ležící mezi Obecnicí a dopadovou plochou na nejvyšší brdské hoře. Staré porosty tu jsou z rozhodnutí vlastníka lesa již téměř sto let ponechané bez zásahu. V Brdech tak představují neobvykle bohatou skladbu dřevin. V suťovém lese rostou krom obvyklejších buků také mohutné staré lípy, kleny, jasany a jilmy a leží i stojí zde množství mrtvého dřeva, které hostí řadu vzácných druhů hub.

V letech 2014-2017 nechala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zpracovat studii “Inventarizace a deskripce struktur starých lesů ve vybraných segmentech navrhované CHKO Brdy”, která měla za účel zmapování významných biotopových stromů v tehdy nově vznikající CHKO Brdy. Právě na Kloboučku a v jeho okolí byla zaznamenána zvýšená koncentrace těchto významných habitatových objektů oproti ostatnímu území CHKO Brdy. Na ploše 26 ha jich bylo nalezeno více než 200. Vyhlášením PR Klobouček byla vyhledaným objektům zajištěna i dostatečná zákonná ochrana.

…a také louka s vzácnými houbami

Součástí PR je i malá loučka s chudým smilkovým trávníkem, dříve využívaným na seno. Loučka je stanovištěm několika vzácných druhů hub, typických právě pro chudé podhorské trávníky. Dalším cílem je tedy zajistit vhodnou péči i tomuto společenstvu.

Jak suťovým lesem, tak i dramatickými skalními útvary a malebnou loučkou vás provede Lesnická naučná stezka Klobouček, která byla vyznačena v roce 2018 ve spolupráci Vojenských lesů a statků a AOPK ČR.

zdroj: Správa CHKO Brdy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *