Hengst

Třemšín, nejvyšší vrchol Jižních Brd, který této oblasti daroval název, je nejjižnější částí výrazného hřebene, který se táhne Třemšínskem severojižním směrem. Nejsevernější (a nakonec i ten nejjižnější) vrchol tohoto hřebene skrývá středověké tvrziště. Lidé to tu nazvali Hengst (757 m n. m.). Ve starších mapách můžete najít také název Kobylí hlava, ten však patří rozcestí a studánce pod hřebenem.

Rozcestník Hengst

Rozcestník Hengst

Ze tří stran strmými svahy ohraničené místo ostře se vypínající nad údolím Vlčavy k výstavbě opevnění muselo přímo svádět. Historie Hengstu není zcela jasná. Písemné prameny ani objasňující archeologické nálezy neexistují. Mohlo se jednat o samostatný malý hrádek střežící obchodní stezku, centrum malého panství, (více než 2 kilometry) předsunuté opevnění Třemšína, nebo stavbu související s teslínským probošstvím. Souvislost Hengstu s třemšínským hradem uvádí Pavel Wünsch v Brdských listech. Ten také ve svém velmi pěkném článku zmiňuje pravděpodobnou podobu tvrziště. Uvádí, že šlo zřejmě o jedinou kamennou věž čtvercového půdorysu obehnanou hlubokým kruhovým příkopem a pravděpodobně dřevěnou palisádou. Existuje pověst, podle které byl Hengst s hradem na Třemšíně spojen tajnou chodbou a ta měla vést až k Čertovu vřetenu. Tak je nazývána skála pod Hengstem, k níž se váže také spousta pověstí.

Víc toho z Hengstu nezbylo

Víc toho z Hengstu nezbylo

Dnes na místě naleznete valem a příkopem ohraničený pahorek a ohniště, které svědčí o turistickém využití. Na pahorku zřejmě stávala hlavní kamenná budova. Zřícené zdivo je rozptýlené všude kolem. Na pahorek lze vystoupit po později vybudovaném náspu, který přerušuje příkop. Tato přístupová cesta je připisována úpravám arcibiskupa Viléma Florentina Josefa Salm – Salma a datována tak k přelomu 18. a 19. století. Arcibiskup Salm – Salm za sebou na Třemšínsku zanechal spoustu nesmazatelných stop.

Přímo kolem pozůstatků tvrziště vede žlutá turistická trasa. Po ní se vydejte směrem na jih, budete-li chtít výlet spojit i s procházkou na Třemšín. Od

Z nejvyššího místo se otevírá omezený výhled.

Z nejvyššího místo se otevírá omezený výhled.

Hengstu je k němu něco přes dva kilometry romantickou, ale místy špatně schůdnou hřebenovkou. Nejkratší trasa k tvrzišti vede z Hutí pod Třemšínem. Vyrazte po zelené k bývalému táboru či kempu. U něj turistická trasa odbočuje, ale vy se držte asfaltky a pomalu stoupejte až k lovecké chatě Roubenka. Kolem ní už vede slibovaná žlutá. Až na místo jsou to z Hutí 4 kilometry. Vyrazíte-li z Teslín po zelené a u Spálené boudy odbočíte na žlutou, čeká na vás o dva a půl kilometru delší procházka.


zdroje informací:

Brdské listy (Pavel Wünsch)

Brdy.info

Wikipedia.org

Hrady.cz

ipac.svkkl.cz

Turistický zápisník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *