Vojenské lesy v Brdech spolu s vědci pracují na unikátní metodě výsevu dřevin

Kůrovcová kalamita v Brdech jednou jistě bude smutnou kapitolou v dějinách nejvyššího středočeského pohoří. Dnes je však smutnou současností. Holoseče, kam až oko dohlédne, a cesty poznamenané těžkou technikou jsou pro návštěvníky Brd denním chlebem. Každá mince má ale dvě strany. Oproti lesnickým plánům urychlené kácení dnes sice nevypadá vůbec pěkně, ale umožní mnohem rychlejší návrat k přírodnímu stavu bližšímu druhovému zastoupení dřevin v brdských lesích. Kůrovec ale nepředběhl jen lesníky, ale i pyrotechniky. Řada míst, která bude třeba zalesnit, dosud neprošla pyrotechnickou asanací, a klasická výsadba semenáčů by tak mohla být potenciálně nebezpečná. Tuto výzvu nyní řeší Vojenské lesy a statky, jejichž pracovníci spolu s vědci z výzkumné stanice v Opočně Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti vyvíjí unikátní metodu výsevu nových rostlin.

„Zatímco při kalamitních těžbách napadených stromů využíváme v lokalitách s pyrotechnickou zátěží harvestory a vyvážecí soupravy, kde nedochází k zásahu do hloubky půdy a pracovníci jsou navíc poměrně dobře chráněni v kabinách těchto strojů, u výsadby zasahujeme do hloubky několika desítek centimetrů a pracovníci nejsou nijak chráněni. Při dodržení minimálních počtů sazenic, kdy je potřeba na každý hektar zasadit v průměru šest tisíc sazenic, by se jednalo na těchto nebezpečných holinách o nepřijatelné riziko,“ vysvětlil výrobní náměstek VLS Ondřej Vybíral.

Holina v lokalitě Na Rovinách (2021)

Holina v lokalitě Na Rovinách (2021)

Zástupci vojenských lesů věří, že se podaří vyvinout novou certifikovanou metodu pro velkoplošnou obnovu lesů na holinách s pyrotechnickou zátěží. V Brdech touto metodou chtějí během roku obnovit 80 hektarů lesa. Na holinách v rizikových lokalitách budou vysévat směs semen lesních dřevin s pískem.

„Půjde o směs semen osiky, jeřábu, břízy, borovice a smrku, kterou budeme vysévat na plošky o rozměru asi 50 x 50 cm. Na obnovu každého hektaru bude potřeba dva a půl tisíce takovýchto plošek. Věříme, že touto metodou doplněnou přirozenou obnovou se nám podaří na holinách po kalamitních těžbách vypěstovat druhově pestré a prostorově různorodé lesy,“ řekl ředitel VLS Petr Král.

Obnova lesů síjemi se využívá ve skandinávských zemích, z jejichž zkušeností lesníci VLS s výzkumníky částečně vycházejí. Nyní se tuto metodu budou snažit co nejlépe adaptovat na české klimatické poměry.

„Síje není neznámým způsobem obnovy lesa, ale neobvyklý a dosud nesrovnatelný je její plošný rozsah. V našich klimatických podmínkách je to novinka. Budeme zkoušet několik variant směsí semen a také hledat nejvhodnější načasování pro síje na podzim a na jaře. Věříme, že se nám podaří s partnery z výzkumného ústavu vyvinout novou certifikovanou metodu pro obnovu porostů na holinách s pyrotechnickou zátěží,“ dodal ředitel VLS Petr Král.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *