Lovecký zámeček Tři Trubky

Fotografie zámku z roku 1910. Za poskytnutí děkujeme Michaelu Řeháčkovi

Fotografie zámku z roku 1910. Za poskytnutí děkujeme Michaelu Řeháčkovi

Tři Trubky je malý lovecký zámeček ležící uprostřed brdských hvozdů. Najdete jej asi dva a půl kilometru jihovýchodně od Strašic. Jako jedna z mála staveb na území bývalého vojenského újezdu se dochoval do dnešních dnů. Od roku 2014 je navíc zařazen mezi národní kulturní památky.

Pohled na Tři Trubky při příchodu od Strašic

Pohled na Tři Trubky při příchodu od Strašic

Tři Trubky nechal vystavět mezi lety 1888 a 1890 Jeroným Colloredo-Mannsfeld. Architektem pozdně romantické stavby byl Rakušan italského původu Camillo Sitte. Po zřízení vojenského újezdu sloužil zámeček převážně k reprezentačním účelům. Ve třicátých letech dvacátého století zde pobývali prezidenti Masaryk i Beneš. Za druhé světové války zde byl ubytován německý polní maršál von Brauchitsch. I po roce 1948 se sem často sjížděli a byli ubytováni vysocí představitelé vlády či ministerstva obrany. V současné době (leden 2016) je tato památka majetkem státu a veřejnosti je vstup do jejích prostor odepřen. To by se během několika málo let mělo změnit, protože by zde mělo být vybudováno návštěvnické centrum CHKO Brdy.

Hospodářské budovy

Hospodářské budovy

Zámeček je tvořen centrální budovou se zděným přízemím a dvěma dřevěnými patry, která je spojena taktéž dřevěným podloubím kolem malého nádvoří s kašnou s okolními hospodářskými budovami. Kousek od Tří Trubek stojí u soutoku Padrťského a Třítrubeckého potoka roubená budova elektrárny s malým rybníčkem.

A kudy sem? Nejkratší a nejpříjemnější cesta vede ze Strašic. Zaparkovat můžete na kraji lesa u rozcestí “Padrťský potok”. Odsud vede k zámečku šipka. Trasa vede po mírně stoupající asfaltové silničce (bez provozu)

Hlavní budova zámečku

Hlavní budova zámečku

podél Padrťského potoka, nebo chcete-li Klabavy (mapové zdroje se v názvu toku v těchto místech neshodují). Cestou minete vojenskou stavbu zvanou Amerika, od jejíhož fotografování nebo natáčení vás odradí zákazové cedule. Od parkoviště k zámku a zpět je to tudy přibližně pět kilometrů. Náruživějším chodcům doporučíme nechat auto v Těních nebo na parkovišti u rozcestí “U brodu” pod touto vískou. Odsud se vydejte po žluté turistické značce, ta vás asfaltovou převážně mírně klesající cestou dovede k rozcestí “Padrťský potok”. Odsud už víte kudy. Zpět můžete samozřejmě po stejné trase. Milovníkům výhledů však doporučíme na zpáteční cestě kousek pod zámečkem v lokalitě U Zlámané lávky odbočit vpravo na Dolinskou lesní cestu. Ta je také asfaltová a poměrně strmě stoupá vzhůru. Na jejích dvou kilometrech zdoláte více než stometrové převýšení. Na rozcestí “Nad Čuralem” za zatáčkami se vydáte vpravo po vyštěrkované lesní cestě a ta vás klesáním, během kterého se z ní stane asfaltka, dovede ke žluté

turistické značce, po níž jste už šli a do Tění tak snadno trefíte. Na této cestě minete dvě nebo tři mýtiny, skrze něž se vám otevře příjemný výhled do údolí. Takový výlet měří přibližně patnáct kilometrů, ale vzhledem k neznačeným cestám jej doporučíme pouze výletníkům s turistickou navigací nebo dobrou mapou i orientací v terénu.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *