Tagged: florián

Výhled z vrcholu Floriánu 0

Florián

Florián není vrchol v pravém slova smyslu. Tento název nesou skály tyčící se nad Ledným potokem asi kilometr jihovýchodně od Dobříva. V minulosti tu býval také kamenolom. Vycházka sem není vhodná pro málo fyzicky...