Přírodní rezervace Getsemanka

PR Getsemanka

PR Getsemanka

Od roku 2013 můžete v jižních Brdech na svazích kóty 761, která je de facto jen z vrchu Nad Maráskem vybíhající hřeben, navštívit přírodní rezervaci Getsemanka. Ta vznikla sloučením a rozšířením přírodních rezervací Getsemanka I a Getsemanka II. Nově vzniklé zvláště chráněné území leží v katastrech obcí Věšín a Hutě pod Třemšínem v nadmořské výšce 680 – 745 metrů nad mořem. Jeho celková výměra činí více než 56,6 hektaru. Důvodem ochrany jsou fragmenty přirozených porostů horských bučin, olšin a suťových lesů včetně reprezentativních druhů lišejníků, rostlin a živočichů. Toto území bylo chráněno již od třicátých let dvacátého století.

PR Getsemanka

PR Getsemanka

Z výše zmíněného je poměrně jasné, že Getsemanka je nejkrásnější brzy na jaře, kdy listnaté stromy nejsou ještě zcela olistěné a světlo dává ožít bohatému podrostu. Mezi buky, javory, jasany, olšemi, douglaskami, jedlemi a smrky v bylinném patře najdete většinu klasických druhů květnatých bučin. Rostou tu kyčelnice cibulkonosné i devítilisté, mařinky vonné, samorostlíky klasnaté, bažanky lesní, vraní oka čtyřlistá, dymnivky duté či kokoříky přeslenité. Na lokalitě se navíc můžete kochat množstvím lišejníků, z nichž nejzajímavější je zřejmě dutohlávka norská (Cladonia stellaris) v Čechách se vyskytující pouze na Šumavě a v Brdech. Na kmenech některých listnáčů si můžete všimnout také kriticky ohrožené lichenizované houby se jménem cecatka chřástnatá (Thelotrema lepadinum). Getsemanka je bohatá také na plže a hmyz.

Přímo po hranici rezervace vede asfaltová lesní cesta se žlutou značkou KČT. Z ní vybíhá několik cest do nitra Getsemanky. Dostanete se sem z Teslín (po zelené a u Spálené boudy vpravo na žlutou, celkem lehce přes 3 kilometry), z Věšína (po zelené a u Chynské boudy rovně na žlutou, celkem necelých 5 kilometrů), z Hutí pod Třemšínem (po zelené, dále po asfaltce kolem tábora a podél říčky Skalice/Vlčavy a u Roubenky vpravo po žluté, celkem asi 4 kilometry) nebo, vyznáte-li se Brdech i mimo značené trasy či s turistickou navigací, i odjinud. Třeba z Míšova je to sem 5 kilometrů.


zdroje:

Wikipedia.org

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

1 Response

  1. Václav Burle napsal:

    Getsemanku jsem spojil ve spolupráci s odborem životního prostředí Středočeského kraje – tímto mládencům děkuji – já Václav Burle. Vše na toto téma je na burle.blog.cz. Historie by se falšovat neměla, že!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *