Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky

Od roku 1955 je na jihozápadních svazích a ve vrcholové partii kóty 778 (někdy Fajmanova skála) nad Novými Mitrovicemi zřízena přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky. Chrání pro Brdy dříve typické jedlové bučiny a zbytek reliktního boru s dubem na balvanité suti kamenného moře, no a samozřejmě také Fajmanovu skálu, která dává celému chráněnému území jméno. Na tomto zvláště chráněném území ale najdete i celou řadu menších skalek a suťovišť.

Skalka ve vrcholové partii

Skalka ve vrcholové partii přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky

Jan Fajman byl někdejší purkmistr ve Spáleném Poříčí, který část zdejších lesů vlastnil. Jeho jméno dnes nese dominanta tohoto místa – šest metrů vysoký a více než sto metrů dlouhý buližníkový suk, který se mrazovým zvětráváním pomalu mění v kamenné moře pod skálou. V jižní části rezervace se navíc nachází mrazové sruby a hranáče. Vrcholová část místy poskytuje úzké výhledy do krajiny západním a jihozápadním směrem.

Na buližnících zde roste reliktní bor. Narazíte zde tedy na borovici lesní, břízu bělokorou či a jeřáb ptačí. V podrostu rostou borůvky i brusinky. Místo je navíc bohaté na mechy a lišejníky, často typické pro vyšší polohy. Ze vzácné fauny tu hnízdí například výr velký.

Fajmanova skála

Fajmanova skála

Přímo k rezervaci vede jen jedna cesta, lesní asfaltka spojující Planiny s Chynínem. V místě, kde se od Chynína z jihovýchodu dostává k hřebenové partii a zároveň zatáčí k severozápadu, je umístěna informační tabule k přírodní rezervaci Fajmanovy skály a Klenky. A přímo do jejího nitra odsud vede také pěšina. Od chynínského lesního parkoviště je to sem necelého tři a půl kilometru a sedmdesát výškových metrů, od planinského Dvora o necelý půlkilometr délky a osmdesát metrů výšky více.

Ke spodní části rezervace vedou i jiné neznačené lesní cesty, jejich využití ale doporučujeme pouze s turistickou navigací nebo nadstandardní orientací v terénu.


odkazy/zdroje:

PR Fajmanovy skály a Klenky v krátkém videu ČT zde.

nature.unas.cz

geology.cz

turistika.cz

wikipedia.org

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *