Přírodní památka Na Horách

Pohled na Plešivec z PP Na Horách

Pohled na Plešivec z PP Na Horách

Přírodní památka Na Horách byla vyhlášena roku 1997. Leží v katastru obce Křešín (okres Příbram) na severozápadní okraji CHKO Brdy. Pod obcí protéká řeka Litavka, nad níž se východním směrem tyčí Plešivec a směrem k Praze pokračuje východní brdský hřeben. Místo samotné je botanickým rájem, kam by měly mířit kroky všech milovníků přírody, kteří vědí, jak se k přírodě chovat, aby ji svou návštěvou neponičili.

Koniklec luční český

Koniklec luční český

Máte-li dojem, že  Brdy jsou chladnou vrchovinou s čistě horskou a podhorskou vegetací, zajeďte se na jaře podívat do PP Na Horách. Jižní a jihovýchodní svahy kopce z jílovitých břidlic jsou pokryty jen mělkými půdami, což má za následek výskyt teplomilné vegetace.  Ještě na počátku 20. století bylo území přírodní památky využíváno jako pastvina pro ovce. Pouze vrcholová partie byla pokryta lesem. Poté lokalita zarůstala. Jen občas byla kosena na seno pro lesní zvěř. Od roku 1981 se na území dnešní PP odstraňují náletové dřeviny.

Dnes je lokalita porostlá převážně suchými trávníky, z nichž solitérně vyrůstají borovice lesní a jalovce obecné. Na jaře tu kvetou například koniklece luční české či mochny písečné a violky rolní.  V květnu zbarví svahy růžovou barvou smolnička obecná a žlutou kručinka německá. Kvetou tu i orchideje, jmenovitě vstavač kukačka.

Bohatá je zde také fauna. Vyskytuje se tu velké množství motýlů, kobylek a sarančat, mravenců a dokonce i myška drobná.

PP Na Horách byla vyhlášena i Evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000 s názvem Na horách u Křešína.

PP Na Horách s výhledem na Písek

PP Na Horách s výhledem na Písek

Drobný vršík poskytuje také pěkné výhledy na okolní kopce jižním až východním směrem. Pokochat se tak můžete pohledem na Plešivec či Písek.

K PP Na Horách vás dovede naučná stezka Z Jinec na Olymp Brd, která přes lokalitu vede. Je jí tu také věnována informační tabule. Do Křešína můžete dojet také na kole po cyklotrase číslo 302 či modré turistické značce ze Zbiroha do Jinec. Přijedete-li vozem, může vám hledání vhodného místa k zaparkování v obci chvilku trvat, ale jistě nějaké najdete.

 

 

1 Response

 1. Jaroslav Pospíšil napsal:

  Předpokládám, že
  “Přírodní památka Na Horách”
  je nějakým způsobem,
  pravidelně kontrolována,
  a o vzhledu a stavu objektu,
  a to,
  v celém plošném výměru,
  a zemědělské činnosti na okolních parcelách,
  je prováděna kontrolní činnost,
  vzhledem k ochraně přírodního bohatství.
  V neděli 12. listopadu 2023
  jsem procházel část naučné stezky, která “PP Na Horách” obchází po jižním okraji,
  a byl jsem překvapen tím,
  že nejen v okolí “PP” jsou polnosti strojně kultivovány a zahnojeny,
  ale,
  přímo uprostřed “PP” je zemědělsky strojně upravená plocha.
  Předpokládám, že k tomuto budou provedeny,
  a nebo už jsou prováděny,
  patřičné kroky nápravy,
  aby nedošlo k dalším nenapravitelným škodám na přírodním území,
  které je pod státní ochranou.
  Blízká obec Křešín, je něco jako investiční fond majetných spoluobčanů,
  bohužel bez náležitého pochopení významu “Ochrany Přírody”.
  Les u severovýchodní části “PP” je aktuálně
  “Veletrh posedů k odstřelu zvěře”
  a samotná plocha “PP” k tomuto slouží jako příjezdová cesta a parkovací prostor pro motorová vozidla, nějaké oligarchie.
  Největší problém je strojní zemědělská činnost v samotné Přírodní památce Na Horách,
  kde pravděpodobně, někdo obzvlášť sebevědomý a majetný
  (jinak si to nedokážu vysvětlit)
  pravděpodobně hodlá pěstovat rostliny,
  k vlastnímu užitku a obohacení,
  bez ohledu na nějaký koniklec, přirozený luční porost a další biotop, chráněný zákonem.
  Vzhledem k tomu, že tuto oblast,
  mám asi hodinu chůze pěšky od bydliště,
  není pro mne problém,
  ve volném čase,
  něco nasnímkovat a zveřejnit,
  aby se zdokumentovala a prokázala schopnost státní správy,
  ve smyslu ochrany přírodního bohatství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *