Muzeum Dobříš

Budova muzea, foto: Muzeum Dobříš

Budova muzea, foto: Muzeum Dobříš

Rádi bychom vám představili ojedinělý projekt Muzea Dobříš. To je situováno v historickém Kopáčkově domě, přímo na náměstí v Dobříši. Místo k zaparkování tu zcela jistě najdete. Nové, na jaře roku 2015 otevřené moderní muzeum návštěvníkům odhalí nejen tajemství výroby kožených rukavic, ale také další zajímavosti tohoto města.

Expozice muzea prolíná několik oblastí, které jsou úzce svázány s historií města Dobříše. Rozsáhlá část muzea je věnována právě rukavičkářské výrobě, která byla dominantním dobříšským řemeslem po celá desetiletí. A právě za rozvoj zdejšího rukavičkářství zde vděčí Židům, jimž je věnována jedna z částí expozice. Své místo zde zaujímá i město Dobříš jako takové, historie zdejšího vodohospodářství a také osobnost Ludvíka Kopáčka, významného dobříšského rodáka.

Historie rukavičkářství

Expozice rukavičkářství, foto: Muzeum Dobříš

Expozice rukavičkářství, foto: Muzeum Dobříš

Leckdy se zapomíná, že se Dobříši říkávalo „město rukavic”. A má to své opodstatnění. Rukavičkářská výroba bezesporu přispěla k významnému rozvoji města a ovlivnila životy mnoha místních občanů. Byla by proto škoda nechat jej s plynoucím časem upadnout v zapomnění.

Rukavičkářská expozice představuje dobové fotografie, staré dokumenty, historické rukavice i nejrůznější artefakty, které s výrobou rukavic souvisí. Ve výstavních prostorách jsou k vidění také historické i dodnes používané rukavičkářské stroje. Velkým lákadlem jsou

Expozice rukavičkářství, foto: Muzeum Dobříš

Expozice rukavičkářství, foto: Muzeum Dobříš

připravované workshopy, v rámci kterých mohou návštěvníci na vlastní oči spatřit celý postup výroby rukavic.

Muzeum tohoto formátu v Dobříši – městě rukavic do nedávna chybělo. Nejen rukavičkářství si ale v muzeu zaslouží své místo. Muzeum se zaměřuje i na další důležité oblasti provázané s historií tohoto města.

Historie Židů v Dobříši

Židovská expozice nabídne celou řadu historických okamžiků, židovských osobností a památek, které mají kořeny ve městě Dobříši. A že je o čem vyprávět dokládá fakt, že první Židé zavítali do Dobříše již v 10. století. Od té doby hráli v dobříšský dějinách významnou roli a značně ovlivňovali jejich vývoj. Za celou dobu svého působení zde zřídili židovský hřbitov, s čímž souvisel vznik pohřebního bratrstva Chevra Kadiša. U dobříšského náměstí byla také vybudována synagoga, která se stala místem pro modlitby a náboženská studia. Mezi Židy se vyjímala celá řada význačných osobností a v neposlední řadě, právě díky Židům byla v Dobříši zavedena rukavičkářská výroba, která sklízela úspěch dlouhá léta. I proto je Židovská část výstavy spojená právě s expozicí rukavičkářství.

Historie Města Dobříše

Městská expozice zavede návštěvníky do dávných dob, až k samotnému vzniku města do 13. století. Proč se vlastně Dobříš jmenuje Dobříš? Jak se toto dnes devítisícové podbrdské město v průběhu dějin vyvíjelo a jak se zde žilo dříve? Odpověď na tyto a další otázky týkající se historie města a jeho významných událostí a osobností zodpoví právě tato expozice. Její součástí je

také gotický oltář z konce 14. století, keramický model starého pivovaru a řada dalších zajímavých exponátů.

Vodohospodářská expozice, foto: Muzeum Dobříš

Vodohospodářská expozice, foto: Muzeum Dobříš

Historie vodohospodářství

Ve vodohospodářské části muzea se návštěvníci dozvědí spoustu zajímavostí o vodovodech, vodstvech a o všem, co souvisí s vodou a jejím čištěním. V rámci jednotlivých částí expozice naleznete povídání o úplně prvním vodovodu ve městě Dobříš, o historii vodohospodářského řemesla i o zdejší čistírně odpadních vod. Výjimečnou podívanou zajistí interaktivní model, který názorně ukáže, jak funguje celý proces čištění vody, a vysvětlí způsob získávání pitné vody. V praxi mohou zdejší obyvatelé této technologii vděčit za pitnou vodu, která se dostává do jejich domovů.

Muzeum má otevřeno celoročně ve všední dny od 8 do 17 hodin a o víkendech od 13 do 16 hodin, od dubna do října v soboty navíc i od 9 do 12 hodin. Ve státní svátky je otevírací doba stejná jako v neděli.

Vstupenky lze zakoupit v informačním centru, které je umístěné v přízemí budovy Muzea Dobříš. Plné vstupné stojí 55 Kč, snížené vstupné (tj. studenti, děti, důchodci) 35 Kč a rodinné (tj. dva dospělí, dvě děti) 150 Kč. Děti do tří let mají vstup do muzea zdarma. Vstupné pro skupiny lze dohodnout individuálně telefonicky nebo e-mailem.

Tel. kontakt 739 070 539 E-mail: muzeumdobris@gmail.com Oficiální stránky muzea: http://www.muzeumdobris.cz

Muzeu Dobříš děkujeme za poskytnutí základní textu a fotografií.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *