Informační stezka Petráčkova hora

Informační stezka Petráčkova hora je více než pětikilometrový okruh se sedmi naučnými zastaveními v jihovýchodním cípu CHKO Brdu. Stezka začíná i končí ve Vacíkově, ale napojit se na ni můžete i od Roželova. Trasa vede po zpevněných i nezpevněných lesních cestách kolem Petráškovy či Petráčkovy hory (jinak též Na Skalách), na jejímž vrcholu stojí také jedno ze zastavení.

Petráškova hora, pohled od Roželova

Petráškova hora, pohled od Roželova

Informační stezka začíná na návsi ve Vacíkově, kde také stojí první naučná tabule. Odsud se mírně stoupá po zelené trase KČT k loveckému zámečku. Na kraji lesa se odbočuje ostře vlevo a jde kolem nového altánu, z nějž se mezi kopci otevírá krásný výhled na Šumavu. Dále musíte znovu odbočit, tentokrát doprava směrem k vrcholu, z nějž sejdete na známou zelenou trasu KČT. Z té po padesáti metrech uhnete doleva směrem dolů z kopce a přes rozcestí U sv. Matěje dorazíte k poslednímu zastavení u Závišínského potoka. Odsud se do Vacíkova vrátíte po málo frekventovaných silničkách. Orientaci poněkud znepříjemňuje nejen absence vyznačení celé Informační stezky Petráčkova hora na řadě map, ale i některých cest, po nichž její trasa vede.

Informační stezka Petráčkova hora

Informační stezka Petráčkova hora, zastavení na vrcholu

Zdejší naučná stezka turisty seznámí především s místní geologickou stavbou. Návštěvníci se dozvědí, že pod jejich nohama se nachází zajímavé zásoby zlata a jiných vzácných kovů i to, jak probíhal zdejší geologický průzkum a dřívější těžba. Milovníky přírody zejména na jaře potěší zastavení u Závišínského potoka a jeho mokřadní okolí. Jsou zde však i zastavení informující o regionálně zajímavých místech a příbězích, které se k nim váží.

Informační stezka Petráčkova hora

Informační stezka Petráčkova hora, zastavení u Závišínského potoka

Informační stezka Petráčkova hora je také vhodná pro ty, kteří si na malé ploše chtějí prohlédnout několik typů lesa. Trasa vede jak stejnověkou smrčinou v různých fázích vývoje, tak místy, kde se mezi jehličnany majestátně pnou staleté buky, i čistě listnatým lesem s bohatým podrostem. Stezka však není v terénu nijak značena. Je dobré mít s sebou navigační zařízení, nebo někoho s velmi dobrým smyslem pro orientaci. Mapka je součástí každé naučné tabule. Trasa je vhodná především pro pěší. Cyklisté vyhledávající hrbolaté nezpevněné úseky si však také přijdou na své.


zdroje informací a odkazy:

Naučné tabule Informační stezky Petráčkova hora

Zálesák.bluefile.cz

Sdružení Čechy nad zlato

2 Responses

  1. Alois Žižka napsal:

    Petráčkova hora? Já všude píšu Petráškova, a pokud se nepletu, používá to tak i Sdružení obcí, měst a dalších právnických obcí Čechy nad zlato. Tak jak to je správně?

    • Pavel Žižka napsal:

      Většina zdrojů skutečně uvádí správný název kopce Petráškova hora. Nicméně tvůrci informační stezky použili název Petráčkova. Aby to kolem názvu kopce nad Vacíkovem nebylo tak jednoduché, některé mapy jej nazývají Na Skalách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *