Hrachoviště

Výhled severním směrem přes bývalé tábořiště u zaniklé obce Hrachoviště

Výhled severním směrem přes bývalé tábořiště u zaniklé obce Hrachoviště

Uprostřed brdských hvozdů, mezi Neřežínem a Křešínem, na severním úpatí hory Beranec v nadmořské výšce 500-550 metrů leží poměrně rozsáhlé bezlesí. Jmenuje se to tu Hrachoviště, stejně jako obec, která tu mezi lety 1331 a 1952 stávala. Vysídlena nebyla při rozšiřování vojenského prostoru za 2. světové války. Osudnou se jí stala až válka studená. Vždy ji tvořilo pouze několik chalup. Jen v 18. a 19. století se Hrachoviště poněkud rozrostlo v souvislosti s těžbou v nedaleké Jedové hoře.

Opravená stodola - jediná budova bývalé obce Hrachoviště, která se dochovala do dnešních dnů

Opravená stodola – jediná budova bývalé obce Hrachoviště, která se dochovala do dnešních dnů

Že zde někdy byla obec, dnes připomíná už jen stodola, která dříve patřila k č.p. 4 a dodnes slouží vojenským lesům, několik rozvalin domů, studen a malé vápenné pícky, tři lípy vysazené u příležitosti vzniku Československa v roce 1918, malý křížek a  kamenný památník s názvem obce a letopočty jejího vzniku a zániku pod ním.

Po zabrání armádou se z luk za obcí stala výcviková dráha vojenské autoškoly. Ačkoli by většina lidí řekla, že vojsko tu takto muselo nenávratně poničit přírodu, opak je pravdou. Pravidelné narušování povrchu zde vedlo ke vzniku tůní, které sice v létě vysychají, ale na jaře

Periodické tůňky - domov listonohů a kuněk

Periodické tůňky – domov listonohů a kuněk

překypují životem. V nich se nebývale daří vzácným kuňkám žlutobřichým, respektive jejich křížencům s kuňkou ohnivou, a starobylém korýši – listonohovi letnímu. Toho v Čechách naleznete jen na několika dalších místech. Žijí tu ale i čolci velcí, modrásci bahenní či tečkovaní a další vzácní živočichové. Z faunistického hlediska je Hrachoviště jednou z nejzajímavějších lokalit Středních Brd. Flora tu však nezůstává o nic pozadu. Rostou tu hořce hořepníky, kosatce sibiřské, upolíny největší, prstnatce májové či hadí mord nízký. To vše stálo za zařazením Hrachoviště mezi Evropsky významné lokality (EVL).

Stoleté lípy a památník u obnovené studny

Stoleté lípy a památník u obnovené studny

K Hrachovišti nevede žádná značená turistická trasa. Trefíte sem ale snadno po jedné z lesních silniček, které zaniklou vísku spojovaly se sousedními obcemi. Z Ohrazenic či Podluhů jsou to sem 3 kilometry, z Křešína 3,5 kilometru, z Neřežína od vodní nádrže Záskalské kilometr a půl, ovšem po nezpevněné lesní cestě a téměř stále do kopce.

Hledáte-li místo k výletu, kam vede pohodlná cesta, ze kterého dýchá tajemná atmosféra, nebo které pohladí po duši milovníka vzácné přírody, vyrazte do Hrachoviště.


informační zdroje:

AOPK ČR

Wikipedia

Vojenské historické sdružení Brdy

Místopis.eu

Zanikléobce.cz

Blog Václava Burleho

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *