CHKO Brdy má další vyhlášenou přírodní památku – Vystrkov

Na území CHKO Brdy bylo před pár dny vyhlášeno již dvanácté maloplošné chráněné území. Přírodní památka Vystrkov chrání svahy stejnojmenného kopce u Jinců. Nejen v rámci Brd jde o velmi specifickou lokalitu.
Vystrkov má hned několik „nej“. Spolu s přírodní rezervací Getsemanka je se svými pětapadesáti hektary největší zdejší „maloploškou”. Jejím hlavním „nej“ je ale pestrost předmětů ochrany. Na Vystrkově se potkává vzácná neživá příroda – výchozy prvohorních břidlic se zkamenělinami – s přirozenými lesními a travními společenstvy. Lesy jsou zastoupeny převážně doubravami, které jsou v CHKO Brdy vzácností a spolu se suchými, málo produktivními trávníky hostí řadu teplomilných druhů rostlin i živočichů.

zdroj a foto: Správa CHKO Brdy


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *