Bahna

Jedno z cvičišť v bývalém vojenském výcvikovém prostoru nese nevábný název Bahna. Kdo tu byl jindy než v době dlouhotrvajícího sucha nebo mrazů, ví proč. Ve skutečnosti se jedná o dvě plochy nazvané Přední a Zadní Bahna (podle pohledu od Strašic) oddělené úzkým pásem vlhkého lesa.

Pohled na Bahna od západu

Pohled na Bahna od západu

Obě se nachází v lesích mezi Dobřívem a Strašicemi pod vrchem Kamenná, který je spolu s Dubinou lemuje z jihu. Na severním obzoru se pak tyčí Převážení se skalním útvarem Florián a dále Vlč a Velký kámen. V obou případech se jedná o široká, plochá a vlhká údolí. Předními Bahny protéká Vlčí potok, který se ve Strašicích vlévá do Klabavy (Padrťského potoka), Zadními Bahny pak Ledný potok, který do stejné říčky ústí před Dobřívem.

Ačkoli by se podle map zdálo, že Bahna jsou velkými loukami uprostřed hlubokých brdských lesů, skutečnost vypadá poněkud jinak. Dříve vlhké louky procházejí samovolnou sukcesí a v současné době jsou z velké části porostlé mladými břízami a dalšími náletovými dřevinami. To tomuto místu dává zvláštní atmosféru zejména na podzim, kdy se koruny ruských národních stromů zbarví slunečním světlem do zlata a v bylinném patře probleskují zbytky fialových květů vřesu. Šedý obzor holých větví v zimě pak působí spíše melancholicky.

Výhled na Zadní Bahna z jejich horního jižního okraje. Vrchol v pozadí je Bábovka.

Výhled na Zadní Bahna z jejich horního jižního okraje. Vrchol v pozadí je Bábovka.

Oblast Bahna, nebo chcete-li Kobyla, byla vojensky využívána od roku 1934. Přední Bahna nejprve sloužila jako pěchotní střelnice, později i jako tankostřelecké cvičiště. Docházelo tu k nácviku střeleb z tanků i bojových vozidel pěchoty. I proto je jádro střelnice obehnáno plotem a vstup zakazují i výstražné cedule. Zadní Bahna se používala jako cvičiště řízení bojových vozidel. Kolem tankodromu pro pásová i kolová vozidla i nedaleké střelnice stojí několik armádních budov (Jejich popis na webu Střední Brdy.cz naleznete zde), do nichž je vstup samozřejmě také zakázán. Vojenským využitím tohoto místa se hlouběji zabývá článek na webu Brding.cz.

Od roku 1990 se zde pravidelně na konci jara koná Den pozemního vojska. Armáda České republiky a kluby vojenské historie tu početné veřejnosti ukazují současnou i historickou vojenskou techniku a demonstrují vojenské operace minulosti. Více informací naleznete na oficiálním webu Bahna.eu. Video z roku 2016 najdete nasdílené pod článkem.

Vstup na obě plochy má být podle mapových zdrojů (Mapy.cz, AOPK ČR – CHKO Brdy) zakázán. V terénu je však situace vyznačena jinak. Cedule zakazují vstup do jádrové oblasti střelnice na Předních Bahnech a úzkého pásu lesa severně od Zadních Bahen (prostor “Přežití”). Jinde kolem ploch jsem přímo v terénu žádná omezení vstupu nenašel.


zdroje:

Střední Brdy zde i zde

Wikipedia

Bahna.eu

Brding.cz zde i zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *