O Brdech

Brdy jsou vrchovina, která leží na jihozápadu středních Čech. Jejich název je odvozen od slova brdo, což znamená zalesněný kopec. V širším slova smyslu začínají u pražské Zbraslavi a táhnou se jihozápadním směrem k Příbrami a Rokycanům. Jejich západní hranici tvoří přibližně poledník, na němž leží Rokycany, jižní pak hranice Středočeského a Jihočeského kraje.

Pohled na Brdy z vrcholu Kotle

Pohled na Brdy z vrcholu Kotle

Nejvyšší vrcholy Brd přesahují nadmořskou výšku 800 m n. m. Nepřístupný vrchol Toku má 865 m n. m., Praha 862 m n. m.

Dnes jsou Brdy jedním z nejrozsáhlejších souvislých lesních porostů v České republice i střední Evropě. Vděčí za to svojí poloze v tzv. vnitřní periferii naší republiky a historickému vývoji v posledním století. V roce 1926 byl na území středních Brd zřízen vojenský výcvikový prostor, který se v roce 1950 stal vojenským újezdem. Tím byla zdejší příroda na 65 let téměř zakonzervována. Až v roce 2007 byly veřejnosti o víkendech a svátcích zpřístupněny některé okrajové části vojenského újezdu, který k 1. 1. 2016 přestal de facto existovat (až na malé části) a jeho území se spolu s přilehlými přírodně zajímavými oblastmi stalo Chráněnou krajinnou oblastí.

Dnes tak Brdy nabízí mnoho desítek kilometrů stezek pro cyklisty i pěší, spoustu zajímavostí pro milovníky divoké přírody, klid a pohodu pro všechny turisty.