Račí stezka

Z padrťských plání k loveckému zámečku Tři Trubky vede první naučná stezka v bývalém vojenském území v Brdech. Vyznačena byla již v roce 2016 a návštěvníky provází podél Padrťského potoka, či chcete-li Klabavy. Právě tento tok a jeho nejbližší okolí jsou vyhlášeny Evropsky významnou lokalitou, od roku 2009 spolu s padrťskými loukami nazývanou Padrťsko. Předmětem ochrany v této části je rak kamenáč, jemuž se právě tato stezka věnuje.

Niva Padrťského potoka na padrťských pláních

Niva Padrťského potoka na padrťských pláních

Padrťský potok má v těchto místech, tedy mezi Padrťskými rybníky a soutokem s Třítrubeckým potokem, spoustu tváří. Na loukách přirozeně meandruje a v lesích se napřimuje. Tady je také většinou mělký a široký a střídají se na něm tůně a úseky se silnějším proudem. Žijí zde například vranky, vydry říční nebo už výše zmíněný jeden z našich dvou původních druhů raka – rak kamenáč.

Račí stezka turisty provede kolem tohoto toku a na třech zastaveních seznámí s ekologií raka kamenáče i Padrťského potoka. Věnuje se zejména ohrožení, které přímo či nepřímo dopadají na populace tohoto korýše. První zastavení naleznete u mostku před Padrťský potok mezi bývalými obcemi Záběhlá a Padrť, druhé u mostku na lesní cestě Josefce a třetí taktéž na této lesní asfaltce u rozcestí nad zámečkem Tři Trubky.

Račí stezka, první informační tabule u bývalé obce Padrť

Račí stezka, první informační tabule u bývalé obce Padrť

Račí stezka měří na délku necelých 6 kilometrů. Ačkoli celá vede po zpevněném povrchu, na odpolední procházku po kávě to zrovna není. Oba konce jsou několik kilometrů od civilizace či parkoviště a stezka netvoří okruh. Ten si z trasy můžete udělat, vydáte-li se na zpáteční cestu po asfaltce po úbočí vrchu Kočka. Tato procházka měří jedenáct a půl kilometru. K této dávce ještě musíte přidat 6 kilometrů, pokud vyrazíte ze Strašic, 9 kilometrů, pokud vyrazíte ze Skořic, nebo 12 kilometrů, pokud vyrazíte z Trokavce, Míšova či Teslín. Tyto součty dávají tušit, že nejsnazší bude si Račí stezku prohlédnout ze sedla bicyklu.

Račí stezka, 3. zastavení

Račí stezka, 3. zastavení

Stezka není (únor 2017) v terénu vyznačena, ale orientace tu není problém. Mapky jsou součástí všech zastavení, budete-li se držet asfaltu, musíte pouze jednou správně odbočit, a pro jistotu si můžete trasu dopředu prohlédnout pod odkazem ZDE. Račí stezka vede po asfaltce z Padrtí do Strašic a dále po celé délce lesní cesty Josefky, územím, které je podle map kvůli probíhající pyrotechnické asanaci do konce roku 2017 veřejnosti nepřístupné.


Odkazy a zdroje:

Nature.cz: EVL Padrťsko

AOPK ČR – strednicechy.ochranaprirody.cz: Padrťsko

Výzkumný ústav vodohospodářstvý T. G. Masaryka: Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků

AOPK ČR – strednicechy.ochranaprirody.cz: Péče o evropsky významné lokality

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *