Městské lesy Příbram zvou na Den otevřených lesů

Není procházka jako procházka. Při té, na kterou zvou Městské lesy Příbram v sobotu 13. května, se dozvíte řadu zajímavostí o lese, jeho skladbě, zvěři i hospodaření. „V rámci projektu Den otevřených lesů pořádáme společnou procházku v oblasti Skorotín. Připravena jsou celkem čtyři zastavení plná informací o lesním hospodaření,“ zve na Den otevřených lesů František Chytka, jednatel společnosti Městské lesy Příbram, s. r. o.

Při prvním zastavení se seznámíte s mapami používanými v lesnictví a každý účastník obdrží mapu s trasou akce. Druhé zastavení bude věnováno dřevinám a jejich poznávání. Zastavení třetí seznámí s mechanizací používanou v lese a poslední, čtvrté zastavení bude u obůrky s divokou zvěří, kde se seznámíte s mysliveckým hospodařením v lese. Po příjemně strávené procházce budou mít účastníci možnost posedět u ohně s opékáním špekáčků.

Ilustrační foto, zdroj: město Příbram

Ilustrační foto, zdroj: město Příbram

Městské lesy Příbram jsou na západní části vstupní bránou do Brdské vrchoviny a z východní části se návštěvník dostane do Středočeské pahorkatiny. „Základní činností naší společnosti je odborné hospodaření v lesích na principu přírodě blízkého hospodaření. Při zachování produkce dřevní hmoty se zvyšuje význam ostatních funkcí lesa. Upouští se od velkoplošného holosečného hospodaření, mění se dřevinná skladba ve prospěch dřevin původních a zvyšuje se podíl přirozené obnovy lesa. Celkový roční přírůst na lesních porostech je vyšší než prováděná těžba a zásoby dřevní hmoty se zvyšují. Velký význam má pro společnost rekreační funkce lesa, kdy je umožněn volný vstup do všech koutů lesa,“ dodává František Chytka.

Sraz účastníků je v 10 hodin na louce u Spáleného rybníka pod hájovnou Skorotín, odbočka vpravo před mostem na trase Příbram – Jince, za obcí Trhové Dušníky (GPS 49.7177728N, 14.0204567E).

zdroj: Eva Švehlová, DiS., město Příbram

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *