¨

Lesy v jižních Brdech znovu ocenil i rys

Mezi základoškolské učivo patří i informace o naší největší kočkovité šelmě. Skrytě žijící rys ostrovid to v naší kulturní krajině ale nemá jednoduché a jeho výskyt je pohlazením po duši pro všechny biology a ochránce přírody. Že se občas podívá i do Brd jsme se dozvěděli v zimě na přelomu let 2018 a 2019. Tehdy tu rysa nejspíše na pochůzce ze Šumavy zaznamenala fotopast. Více než dobrou zprávou je fakt, že i letošní zima přinesla pozorování této velké kočky v Brdech.

Rys ostrovid v Brdech, zdroj foto: Správa CHKO Brdy

Rys ostrovid v Brdech, zdroj foto: Správa CHKO Brdy

I letos byly v permanenci fotopasti nainstalované díky projektu 3Lynx. Jedna z nich v lednu skutečně rysa zvěčnila. Vyfotografovaný jedinec bohužel mnoho modelingového talentu neprokázal.  Nepodařilo se jej tak identifikovat a na základě fotografie nešlo ani určit pohlaví.

„K zaznamenání přítomnosti rysů je třeba dostatek místních znalostí i pověstného štěstí. Vloni do oblasti zavítal mladý rysí samec Fabián, který se posléze opět vrátil na Šumavu. Je pravděpodobné, že Brdy rysové navštěvují každoročně, avšak zatím nemáme důkazy o trvalém výskytu.  Daří se ale spolupráce s místními správci lesů, se kterými jsme se domlouvali na rozmístění fotopastí v jejich polesí. Věřím, že intenzivní monitoring přinese zajímavé údaje,“ vysvětluje Martin Strnad z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který se věnuje výzkumu v projektu 3Lynx.

„Začátkem ledna spatřil člen týmu polesí Rožmitál rysa při pochůzce. O této skutečnosti jsem následně informoval vedoucího správy CHKO Brdy, který zajistil instalaci dalších fotopastí. Že je rys zřejmě stálým obyvatelem  lesů naznačuje i nalezení jeho stop ve sněhu v pondělí 23. března. Arcibiskupství pražské v jihobrdských lesích využívá přírodě blízkých postupů, rysa vnímáme jako významnou složku zdejšího ekosystému a monitoring této šelmy samozřejmě podporujeme. Vidíme v ní vítaného pomocníka při ochraně lesa proti škodám působeným spárkatou zvěří, která výrazně mění a omezuje vývojové procesy v lese. Rys se tak stává významným jazýčkem na vahách ekologické stability, který může posunout celý ekosystém blíže k přirozenému stavu i k plnění společenských funkcí lesa, jejichž význam v době probíhající klimatické změny roste,“ vysvětluje Josef Hrdina z Arcibiskupství pražského, vedoucí polesí Rožmitál.

„Jsme rádi, že se rys v CHKO Brdy opět objevil. Zásadní překážkou na cestě je fragmentovaná krajina a stále hustší a rychlejší doprava. Pokud už se rysům podaří do Brd dorazit, najdou tu dostatek potravní nabídky i klidových míst pro rozmnožování. Doufáme proto, že se mu v Brdech zalíbí a stane se jejich trvalou součástí,“ konstatuje Bohumil Fišer, vedoucí Správy CHKO Brdy.

zdroj: Správa CHKO Brdy

Jeden komentář

  1. Karel Urban napsal:

    Rysové navštěvují Brdy dlouhodobě poměrně často a jejich návštěvy nikdy neunikli pozornosti lesníků a ochranářů, kteří se pravidelně pohybovali v území. Nicméně tehdy vládl názor, že nejlepší ochranou rysa je nechat ho tzv. v klidu v jeho přirozeném prostředí a moc nemedializovat jeho přítomnost, ostatně každý průměrně vzdělaný člověk ví, co se může v tak unikátním prostředí potkat a jak se má v lese chovat. Prostě byly doby, kdy si ochránci přírody v Brdech nepletli svoji práci s prací manažerů zoologických zahrad.
    Je potřeba ještě návštěvníky upozornit na jednu věc, plynoucí z tohoto článku. Veřejně přístupná místa, která jsou atraktivní pro rysy, jsou atraktivní i pro návštěvníky Brd, kteří by si měli uvědomit, že četné fotopasti nezachycují pouze zvířata. Prostě, ty časy, kdy byli návštěvníci Brd v lese opravdu sami, jsou prostě pryč. Takže bacha na to, aby jste se nestali “hvězdami” na sdílených fotografiích mezi ochranáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *