Lesníci v Brdech hospodaří příkladně. I díky tomu se dostali do projektu LIFE

Místo stejně starých pásů monokultur druhově i věkově pestré lesy a místo holosečných těžeb, kterými v lesích vznikají paseky, podrostní způsoby hospodaření, kde se těžebními zásahy podporuje vnitřní dynamika lesních porostů a dává se tak prostor nové generaci lesa bez nutnosti celoplošného odtěžení mateřského porostu – to je moderní lesnický model, který spustily hospodáři ve Středních Brdech. Těmi jsou Vojenské lesy a statky ČR. Šetrný přístup k lesu hodnotí pozitivně nejen ochránci a milovníci přírody, ale ocenění teď přišlo i z Evropské unie.

Evropská unie ocenila způsob, jakým Vojenské lesy a statky ČR (VLS) hospodaří ve středočeských Brdech, a zařadila je letos v rámci adaptace krajiny na klimatickou změnu jako jedinou lesnickou oblast z České republiky do mezinárodního projektu LIFE zaměřeného na udržení pestré krajiny přírodě blízkými, tradičními způsoby péče. „Ocenění vnímáme jako obrovskou poctu, které se našemu podniku a především brdským vojenským lesníkům dostalo,“ uvedl ředitel VLS Roman Vohradský.

„Děláme co je v našich silách, abychom uchovali unikátní brdskou krajinu v takovém stavu, v jakém nám ji předali naši předkové. Jednoznačně preferujeme přírodě šetrné způsoby hospodaření, péče o les i krajinu, přirozenou obnovu lesních porostů před umělou po kůrovcové kalamitě, která Brdy sice postihla, ale díky nasazení našich lidí zatím ne v takové míře jako jiné oblasti republiky. Podpora projektu LIFE nám umožní ještě více prohloubit úsilí o zavádění tradičních lesnických postupů a jít ve změně druhové skladby ještě dál, včetně vysazování lesních odrůd ovocných strom, kterými krajinu zpestříme a ekologicky ještě více stabilizujeme. Chceme například rozšířit volnou pastvu dobytka na Padrťských pláních a dalších k tomu vhodných loukách. V brdských rybnících pokračuje výzkumný projekt přírodě blízkého chovu ryb bez umělého přikrmování, při dodržení nejpřísnějších zásad biologických chovů,“ dodal ředitel VLS.

Na projektu LIFE Vojenské lesy spolupracují s vědci z České zemědělské univerzity a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno. Významným zahraničním partnerem jsou Saské státní lesy, které hospodaří na německé straně Krušných hor přírodě blízkým způsobem již více než 30 let.

LIFE je program Evropské unie na podporu vybraných špičkových projektů v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu. Jeho cílem je přispět k přechodu na udržitelné hospodářství, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody i půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, stejně jako k řešení degradace ekosystémů.

zdroj: Vojenské lesy a statky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *