Lesníci kolem Třemošné vysazují druhově pestrý les. Návštěvníky prosí o trpělivost

Vojenské lesy a statky ČR (VLS), které hospodaří ve Středních Brdech, zahájily těžby v přestárlých porostech kolem turisticky frekventovaných cest na vrchu Třemošná a skály Kazatelna. Hlavním důvodem zásahu je snaha co nejefektivněji snížit riziko šíření kůrovcové kalamity. Rovněž chtějí dát prostor přirozené obnově podrostu. Následně dosadí chybějící druhy stromů, aby zvýšily pestrost lesů, aby byly co nejodolnější klimatické změně.

Posezení na vrcholu Třemošné

Posezení na vrcholu Třemošné

Lesům kolem Třemošné a Kazatelny dominují dvě stě let staré hospodářské smrkové porosty, které již nejsou v dobré zdravotní kondici a hrozí, že se stanou epicentrem pro šíření lýkožrouta smrkového v této části Brd.

„Přestárlé smrky představují z hlediska šíření kůrovcové kalamity značné riziko. Nejsou totiž už schopny se škůdci ubránit jako zdravé stromy, které larvy brouka likvidují tím, že jej zavalí pryskyřicí. Porosty v okolí Třemošné tak představují značné riziko pro eskalaci kůrovcové kalamity, jejíž nástup se nám po první vlně daří v Brdech úspěšně tlumit,“ vysvětlil ředitel lesnické divize VLS Hořovice David Novotný.

I proto Vojenské lesy a statky vybraly smrkové celky v okolí Třemošné jako lokalitu, kde spustí svůj záměr přejít v Brdech na přírodě blízký způsob hospodaření.

„V první fázi odtěžíme přestárlé hospodářské porosty, čímž kromě snížení rizika kalamity uvolníme místo přirozené obnově lesa z podrostních pater. Těžit se budou pouze smrky, ostatní druhy vzrostlých stromů necháme na místě. V dalším období provedeme ve spodních partech prořezávky a dosadíme chybějící druhy dřevin – buky, kleny a jedle,“ uvedl ředitel Novotný s tím, že cílem je, aby zde v budoucnu rostl druhově a věkově co nejpestřejší les. Návštěvníky Brd zároveň požádal o pochopení, zvýšenou opatrnost při pohybu v lokalitě a respektování lesnických prací.

Změny, které Vojenské lesy a statky na Třemošné a u Kazatelny startují, jsou součástí programu adaptace brdských lesů na klimatickou změnu, který podpořila Evropská unie v rámci environmentálního programu LIFE.

„Cílem našeho program LIFE ADAPT Brdy jsou revoluční změny v lesnickém hospodaření, kdy místo holosečného způsobu těžby v porostech věkově shodné třídy budeme hospodařit výběrovým způsobem. K přeměně porostů budeme v co nejvyšší míře využívat tvořivých sil přírody. Brdské lesy jsou aktuálně tvořeny dominantně smrkovými monokulturami, a přestože se nám aktuálně daří kalamitu kůrovce utlumovat, s postupující klimatickou změnou je tento stav dlouhodobě neudržitelný. Proto měníme porosty tak, abychom dali prostor další, mnohem pestřejší generaci lesa, který zde bude postupně odrůstat. Pokud tak neučiníme my, byť za cenu dočasných změn na tváři krajiny, udělá to dříve nebo později klimatická změna za nás, a to s fatálními důsledky na celý brdský ekosystém,“ vysvětlil ředitel VLS Roman Vohradský.

zdroj: VLS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *