CHKO Brdy má nové maloplošné chráněné území

I v rámci chráněných krajinných oblastí a národních parků najdete natolik přírodně cenné lokality, že jim běžná ochrana těchto území nedostačuje. Takové se vyhlašují coby přírodní památky či rezervace nebo dokonce národní přírodní památky a rezervace. Brdy nejsou výjimkou. V dříve vojenské části se vyhlašuje až v posledních letech. Naposledy letos na podzim, odkdy nadstandardní ochrany požívají Louky pod Palcířem.

Úpolín největší

Úpolín největší

Pod vrchem Palcířem (725 m n. m.) najdete nejrozsáhlejší travní porosty v oblasti zaniklé obce Kolvín. I ty jsou druhově bohaté. Novou přírodní památku ale najdete kousek jinde. Dvě malé vlhké loučky se obklopené lesem choulí nedaleko lesní cesty Vlásenky, necelý kilometr od parkoviště nad Skořicemi.

Botanici jistě budou hned doma, když se dozví, že tu najdou typickou vegetaci pcháčových luk. Ta je typická pro trvale extenzivně obhospodařované podmáčené louky, které z dnešní krajiny poměrně rychle mizí, nebo většinou už dávno zmizely. Pokud jde o nejzajímavější druhy, roste tu ohrožený úpolín největší nebo silně ohrožený kosatec sibiřský. Bez zajímavosti není ani výskyt zvláštní a ohrožené kapradiny hadilky obecné. Milovníky orchidejí potěší fialové květy prstnatce májového.

Za toto dochované druhové bohatství vděčíme existenci vojenského újezdu, na jehož území tyto louky ležely. Pravděpodobně jen díky tomu se jim vyhnula intenzifikace zemědělství, která by v tomto případě znamenala zavedení meliorace. Vysušením by se výše uvedené druhy preferující vlhké louky vytratily.

Pro zachování přírodního bohatství obou luk je důležitá vhodná péče. Ta zahrnuje především mozaikovitou seč s občasným vynecháním. Až sem na jaře vyrazíte obdivovat květenu, nezapomeňte si holinky.

zdroj: Správa CHKO Brdy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *